Curs de 30 hores: 2h presencials, 12h telemàtiques i 16h treball personal.
Format sessions: 1 sessió presencial, 6 sessions presencials i la resta de sessions de treball personal
Acreditació curs: Assistència a les sessions + Entrega del Projecte Final
Formadors: Fernando Hernandez, Eduard Casadevall, Roger Fabregat i Toni Hortal.
Durada: Inici 27 de juny de 2022 (27, 28, 29 i 30 de juny, i 4, 5 i 6 de juliol).
Horari: 18:00 h a 20:00 h.
Objectius del curs: Empoderar al professorat per a treballar la tecnologia i projectes STEAM de forma competencial enfocades a:

    • El nou currículum de batxillerat (Robòtica i Programació).
    • Eines per desenvolupar les matèries de Tecnologia, Robòtica i Programació a l’ESO i el Batxillerat.


ROBOLOT TEAM és una associació sense ànim de lucre, coneguda principalment per la organització de l'esdeveniment ROBOLOT, conjunt d'activitats de robòtica didàctica , oberta a tot el territori i nivells.

Robolot Team també col·labora amb la difusió  del coneixement  adquirit al llarg dels anys entre el professorat ,  col·laborant de forma important amb les principals entitats de formació del professorat en l'àmbit científic -tecnològic com son ICE UdG, ICE UpC i  CESIRE, entre d'altres.

Enguany, complementem la formació feta pel propi Departament d'Ensenyament dins del pla STEMcat , organitzant cursos destinats a materialitzar de forma real diversos projectes STEM. La formació és gratuïta per als assistents i està inclosa dins del pla de formació del professorat. Inclou també , dins d'un limits , el material necessari per a la implementació  real dels projectes treballats.

EducaCont és un proyecto colaborativo nacido en el marco de la jornada de intercanvio de experiencias de Robolot 2018_SteamOlot a propuesta de Miguel Antoni Peña, científico investigador que nos lanza este reto a la vez que participa de forma activa.

Inicialmente un grupo de Institutos y centros escolares de casi todas la comunidades, en colaboración con otras entidades  trabajaran la propuesta inicial que una vez elaborada, abriirá al resto de la comunidad educativa.

Este espacio virtual esta dedicado a centralizar todos los recursos disponibles, incluidos los accesos a Google Drive, así como a poder disponer de herramientas auxiliares como el foro destinado a la comunicación entre los organizadores.“100 reptes STEAM per al ROBOLOT/EDUCATBOT amb Arduinoblocks” és el nom de una activitat formativa per al professorat de secundària que durant els dos propers mesos s’impartirá a ICEs de  quatre universitats catalanes : UdG ( Girona) , ( UPC ) UPC, UdL ( Lleida )  i UrV (Tarragona).

El curs està  dissenyat i impartit per professors de diversos indrets, però vinculats a Robolot Team, l’associació garrotxina sense ànim de lucre que fa propostes de bones pràctiques docents , actuals , engrescadores i  adreçades a tota la comunitat educativa. Un total d’uns  90 professors , molts d’ells de tecnologia però també d’altres matèries, com biologia, física o plàstica , seguint les propostes de Robolot Team i EDUCATBOT , realitzaran tota una sèrie de projectes pràctics relacionats enguany amb la transició energètica a Catalunya entre el 2020-2050 .

Aquest projectes, que acabaran essent maquetes a escala  que es realitzaran amb el suport de eines modernes com la impressió 3D o la programació per ArduinoBlocks, hauran de tenir algunes funcionalitats que permetin la observació i aprenentatge mitjançant la experimentació. El proper dissabte 11 de Maig a la tarda, al Torín i dins del marc de Robolot 2019,  podrem veure els fruits d’aquesta acció divulgativa, ja que els professors participants, mostraran els seus treballs a altres professors o ciutadans que vinguin a interesar-se .