Topic outline


 • La jornada RobolotCon22 s’adreça a docents de tots els nivells educatius interessats en la didàctica de la programació i la robòtica. Té per objectiu principal apropar els nous recursos, eines i línies de treball dels principals projectes i grups de recerca en l'àmbit de la innovació en la programació i robòtica educatives.

  Alhora és també un punt de trobada consolidat i un punt d'intercanvi didàctic dels docents que treballen aquest àmbit. Es busca fomentar l’aprenentatge de la programació per a facilitar un canvi de rol: de consumidor passiu de la tecnologia a participant actiu. Aquest aprenentatge comporta, a més, canvis en la metodologia de resolució de problemes en general. Programació i robòtica són àmbits idonis per a l’aplicació pràctica d’estratègies de pensament computacional en la resolució de problemes i en el treball per projectes.

  Objectiu

  Difondre experiències, recursos i eines innovadores entre els docents de secundària obligatòria, postobligatòria i educació infantil i primària, que tenen alguna implicació docent en l'àmbit de la robòtica didàctica i les tecnologies creatives.

  Continguts

  La jornada oferirà una matinal amb 20 "short talks" estructurades en quatre blocs horaris on els experts dels diferents projectes ens informaran de les principals novetats, línies de treball, nous recursos didàctics amb diferents demostracions pràctiques.

  A la tarda, després del dinar a càrrec de l'organització, tindrem unes "sobretaules" on poder veure els materials, preguntar als ponents, veure projectes d'aula i fer intercanvi i treball cooperatiu.

  Equips participants

  Microblocks, Snap!, Snap4Arduino, Arduinoblocks, Moodle HQ, Berkeley, SAP, BJC, UOC, FabLabBCN, Edutec Citilab, Cesire, Alcoibot, Granabot, Cantabrobots, Imerir, CSIC...

  Ponents

  John Maloney, Jens Mönig, Brian Harvey, Jadga Hügle, Christiane Bauer, Kathy Giori, Juanjo López, Sara Arjona, Jose García, Enric Mor...