Crea la teva pròpia STEAM CARD amb ARDUINOBLOCKS

El curs “100 EXPERIMENTS STEAM AMB SNAP4ARDUINO, SCRATCH i BLOCKLY es realitza a totes les demarcacions de la Geografia Catalana : Barcelona ( CESIRE i UPC) , Girona ( UdG), Tarragona ( UrV) i Lleida.

Uns 80 professors de tecnologia i altres especialitats d’arreu participen a la formació.

Aquesta activitat consisteix en realitzar una “ STEAM CARD”  tipus EXPERIMENT GUIAT  amb REPTE” , consistent en una fitxa on hi ha informacions i instruccions per a realitzar un Experiment STEAM.


Passos a seguir:

0. Baixa el fitxer adjunt "0_A1_2017_18_100 Experiments  STEAM" . aqui estan les instruccions mes detallades de la tasca.

1. Baixa el fitxer adjunt  "1_Plantilla_INFORMACIO_ARDUINOBLOCKS_SNAP4A_TDR_STEAM". Aquest és un document que es pot utilitzar directament a l'Aula. Conté informació molt simple al voltant dels pins d'entrada i sortida de la placa TdR STEAM .

2. Baixa el fitxer adjunt "2_Plantilla_EXPERIMENT_EINA_ARDUINOBLOCKS_TDR_STEAM" . Aque és un document amb un petit exemple que ens permet fer un experiment bàsic amb Arduinoblocks i la TdR STEAM.

3. Baixa el document "3_Plantilla_EXPERIMENT_STEAM_ARDUINOBLOCKS_TDR_STEAM". Aquest és un document editable que que hauràs d'utilitzar per a realitzar el teu propi experiment. Un cop dissenyat  i realitzat a la pràctica i de forma real l'experiment STEAM, hauràs de lliurar una STEAM CARD amb aquest mateix format, i que sigui editable . Recorda que, tal i com t'indica el document 0, hauràs de fer un petit vídeo amb l' smartphone per tal enllaçar-lo a aquesta fitxa. 

4. Tasca a lliurar: penja la teva pròpia STEAM CARD