Fes el teu 3DBot ( UPC "Fes el teu 3Dbot")

Penja un fitxer comprimit en ZIP que contingui:

Fitxer original editable d'un xassis 3DBOT

Fitxer STL del xassis 3DBot