Crea la teva STEAM CARD ArduinoBlocks

Passos a seguir:

0. Baixa el fitxer adjunt "0 Experiment  STEAM" . Aqui estan les instruccions mes detallades de la tasca.

1. Baixa el fitxer adjunt  "1_Plantilla_INFORMACIO_ARDUINOBLOCKS_SNAP4A_TDR_STEAM". Aquest és un document que es pot utilitzar directament a l'Aula. Conté informació molt simple al voltant dels pins d'entrada i sortida de la placa TdR STEAM .

2. Baixa el fitxer adjunt "2_Plantilla_EXPERIMENT_ARDUINOBLOCKS_TDR_STEAM" . Aquest és un document editable que que hauràs d'utilitzar per a realitzar el teu propi experiment. Un cop dissenyat  i realitzat a la pràctica i de forma real l'experiment STEAM, hauràs de lliurar una STEAM CARD amb aquest mateix format, i que sigui editable . Recorda que, tal i com t'indica al document "Entrega Projecte TdR STEAM", hauràs de fer un petit vídeo amb l' smartphone  per a cada programa per tal enllaçar-lo a aquesta fitxa. 

3. Baixa el document "3_Plantilla_EXPERIMENT_ARDUINOBLOCKS_TDR_STEAM_DUMMIES". Aquest és un document editable que que hauràs d'utilitzar per a realitzar EL MATEIX EXPERIMENT, però utilitzant blocs de la llibreria TdR_STEAM aptes per a principiants. Un cop dissenyat  i realitzat a la pràctica i de forma real l'experiment STEAM, hauràs de lliurar una STEAM CARD amb aquest mateix format, i que sigui editable . Recorda que, tal i com t'indica al document "Entrega Projecte TdR STEAM", hauràs de fer un petit vídeo amb l' smartphone per a cada progrma per tal enllaçar-lo a aquesta fitxa. 

4. Tasca a lliurar: penja les dues  STEAM CARD  : EXPERIMENT_ARDUINOBLOCKS_TDR_STEAM  i  EXPERIMENT_ARDUINOBLOCKS_TDR_STEAM_DUMMIES (Els fitxers han d'estar en format editable, tipus Word o similar)